Cùng công nhân vượt khó

Ba năm qua là thời điểm khó khăn nhất đối với cả ban giám đốc và tập thể người lao động (NLĐ) Công ty...

Công chức khó sống được bằng lương

Công chức mới vào cơ quan Nhà nước làm việc, thêm một số khoản phụ cấp, thu nhập chỉ vài triệu đồng mỗi tháng;...