Giám đốc điều hành Andarix Pharmaceuticals sẽ chủ trì Hội nghị về Thử nghiệm Lâm sàng Bệnh Hiếm gặp

Cambridge, Massachusetts Ngày 17 tháng 9 năm 2023 – Andarix Pharmaceuticals, một nhà lãnh đạo trong việc khám phá và phát triển liệu pháp peptide nhắm mục tiêu cho các bệnh ung thư hiếm gặp, hôm nay thông báo rằng Giám đốc điều hành của mình, ông Chris Adams sẽ chủ trì hội nghị hai ngày về các bệnh hiếm gặp. Hội nghị sẽ bao gồm các đại biểu từ các chuyên gia ngành công nghiệp đến các nhóm bệnh nhân.

Hội nghị về Thử nghiệm lâm sàng trong các bệnh hiếm gặp. Sự kiện này sẽ khám phá các thách thức trong các thử nghiệm lâm sàng cho các loại thuốc mồ côi và các bệnh hiếm gặp, tập hợp các chuyên gia về hoạt động lâm sàng từ nhiều lĩnh vực điều trị khác nhau để thảo luận về các trở ngại và giải pháp chung. Các chủ đề tại hội nghị bao gồm: lợi ích của việc lập kế hoạch và tham gia sớm với các cơ quan quản lý, tầm quan trọng của việc làm việc chặt chẽ với bệnh nhân và các nhóm ủng hộ bệnh nhân, tuyển dụng và giữ chân bệnh nhân cho các nghiên cứu về bệnh hiếm gặp.

Liên hệ truyền thông

Andarix Pharmaceuticals

info@andarix.com

617-957-9858

Home

Nguồn: Andarix Pharmaceuticals