Agilent và NCCS Ký Thỏa Thuận Hợp Tác Nghiên Cứu Để Thúc Đẩy Việc Lập Hồ Sơ Bộ Gen Các Bệnh Ung Thư Phổ Biến Ở Châu Á của Singapore

SINGAPORE, 19 tháng 9 năm 2023 — Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) gần đây đã ký Thỏa thuận Hợp tác Nghiên cứu (RCA) với Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore (NCCS) để vạch ra kế hoạch hợp tác của họ nhằm thúc đẩy nghiên cứu ung thư chuyển giao trong hai năm tới về bức tranh phân tử của các bệnh ung thư phổ biến ở châu Á.

(Từ trái sang phải) BS Jason Chan, Bác sĩ ung thư học lâm sàng & Giám đốc Trung tâm Khám phá Ung thư (CDH) tại Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore và Chow Woai Sheng, Tổng giám đốc Agilent Singapore và Phó chủ tịch Sản xuất Máy móc, (đứng từ trái sang phải) TS Ko Tun Kiat, Nhà khoa học hàng đầu tại CDH, Cedric Ng, Giám đốc Công nghệ tại CDH, Tom Just, Phó Chủ tịch Đối tác Hóa chất của Agilent, và Charmian Cher, Phó Chủ tịch khu vực Liên kết Tiếp thị Thực địa của Agilent.
(Từ trái sang phải) BS Jason Chan, Bác sĩ ung thư học lâm sàng & Giám đốc Trung tâm Khám phá Ung thư (CDH) tại Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore và Chow Woai Sheng, Tổng giám đốc Agilent Singapore và Phó chủ tịch Sản xuất Máy móc, (đứng từ trái sang phải) TS Ko Tun Kiat, Nhà khoa học hàng đầu tại CDH, Cedric Ng, Giám đốc Công nghệ tại CDH, Tom Just, Phó Chủ tịch Đối tác Hóa chất của Agilent, và Charmian Cher, Phó Chủ tịch khu vực Liên kết Tiếp thị Thực địa của Agilent.

Phạm vi thỏa thuận bao gồm việc cung cấp Hệ thống Chuẩn bị Trình tự Thế hệ Tiếp theo Magnis của Agilent (NGS) để giúp điều tra chi tiết cụ thể cho các nhóm ung thư châu Á, nơi các mẫu mô có nguồn gốc từ chăm sóc lâm sàng thông thường vẫn còn hạn chế ở địa phương và khu vực.

Nền tảng chuẩn bị thư viện NGS được tự động hoá hoàn toàn của Agilent, Magnis, với việc lắp đặt tại Trung tâm Khám phá Ung thư (CDH) của Singapore, nhằm mục đích cung cấp các kết quả nhất quán bằng cách đơn giản hóa phép thử của nhiều gen và các đột biến di truyền phức tạp từ DNA gen. Công việc nghiên cứu tập trung vào việc mô tả tốt hơn bộ gen khối u và thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu này trong chăm sóc bệnh nhân để chuyển đổi các thử nghiệm lâm sàng và chẩn đoán trong ung thư và cải thiện các quyết định điều trị.

BS Jason Chan, bác sĩ ung thư học lâm sàng và giám đốc Trung tâm Khám phá Ung thư tại NCCS, cho biết: “Chúng tôi đang bước vào kỷ nguyên ung thư chính xác và hồ sơ hóa bộ gen sẽ tiếp tục đóng một vai trò lớn trong thực hành lâm sàng. Sự hợp tác này sẽ thúc đẩy nỗ lực nghiên cứu của chúng tôi trong việc phát triển các công cụ chẩn đoán thế hệ tiếp theo để nâng cao chăm sóc bệnh nhân.”

Bình luận về thỏa thuận, Chow Woai Sheng, Tổng giám đốc Singapore và Phó chủ tịch Sản xuất Máy móc tại Agilent, cho biết: “Là nhà cung cấp chẩn đoán hàng đầu thế giới, Agilent bổ sung giá trị cho khách hàng của mình và thỏa thuận mới nhất này tiếp tục tăng cường mối quan hệ lâu dài của chúng tôi trên thị trường quan trọng này. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phân tử của Singapore trong các khía cạnh di truyền của ung thư và các bệnh khác.”

Trong năm nay, Agilent cũng đã ký một thỏa thuận khác với NCCS để cung cấp các thiết bị kiểm tra chất đánh dấu sinh học cho nghiên cứu về hồ sơ phân tử của các bệnh ung thư. Trong hơn 20 năm qua, Agilent đã đầu tư vào Singapore với tư cách là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực khoa học sự sống và chẩn đoán. Năm 2019, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Agilent và Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH) đã khánh thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển chuyển giao mới, một cơ sở nghiên cứu trị giá 38 triệu SGD để thúc đẩy chẩn đoán và thử nghiệm lâm sàng thông qua đổi mới và kỹ thuật hóa học. Những quan hệ đối tác này chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Agilent nhằm tăng cường tiếp cận các xét nghiệm di truyền đổi mới sẽ giúp thực hiện lời hứa về điều trị cá nhân hóa.

Về Agilent Technologies

Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học sự sống, chẩn đoán và các thị trường hóa chất ứng dụng, cung cấp những hiểu biết và đổi mới giúp khách hàng của chúng tôi biến khoa học tuyệt vời thành hiện thực. Toàn bộ các giải pháp của Agilent bao gồm các dụng cụ, phần mềm, dịch vụ và chuyên môn cung cấp các câu trả lời đáng tin cậy cho những câu hỏi khó khăn nhất của khách hàng. Công ty đã tạo ra doanh thu 6,85 tỷ USD trong năm tài chính 2022 và có 18.000 nhân viên trên toàn thế giới. Thông tin về Agilent có thể được tìm thấy tại www.agilent.com. Để nhận tin tức mới nhất của Agilent, vui lòng đăng ký Phòng Tin tức của Agilent. Theo dõi Agilent trên LinkedIn và