Con rồng năng lượng thủy triều Minesto được giới thiệu trên CBS News New York

GÖTEBORG, Thụy Điển, 19 tháng 9 năm 2023Trong một bản tin phát sóng của Vanessa Murdock, CBS News New York vào tối thứ Hai, Minesto đã được giới thiệu như một phần của triển lãm các giải pháp sáng tạo cho khủng hoảng khí hậu của Tập đoàn Ingka.

Bản tin bao gồm công nghệ năng lượng thủy triều của Minesto và cảnh quay từ triển lãm Action Speaks, nơi mô hình 3D in ấn tỷ lệ 1:6 của Dragon 12 kite của Minesto được trưng bày.

Bản tin của CBS News New York có Minesto có thể xem ở đây:

https://www.cbsnews.com/newyork/news/protesters-continue-to-demand-end-of-use-of-fossil-fuels-to-combat-climate-change/

Minesto xuất hiện từ 2:07.

(Lưu ý rằng quyền truy cập vào video có thể khác nhau giữa các trình duyệt và/hoặc quốc gia khác nhau).

LIÊN HỆ:

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ

Cecilia Sernhage, Giám đốc Truyền thông
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com