Đại học Chulalongkorn: Tiềm năng chưa khai thác của lực lượng lao động bạc ở Thái Lan

BANGKOK, Ngày 10 tháng 11, 2023 — Trong những năm gần đây, thị trường lao động ở Thái Lan đã trải qua một “sự đảo lộn nhân khẩu học” lớn ảnh hưởng đến động lực việc làm của người cao tuổi (chúng tôi sẽ tập trung vào những cá nhân từ 55 tuổi trở lên trong bài viết này bởi đây phản ánh độ tuổi “hưu trí sớm” phổ biến ở nước này). Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NSO) từ năm 2011 đến năm 2021 cho thấy sự tăng đáng kể về số lượng người cao tuổi, từ 12 triệu lên 18 triệu người.[1] Sự thay đổi này không chỉ đáng kể về số lượng mà còn có những hệ quả sâu rộng đối với nhiều khía cạnh của cấu trúc xã hội và kinh tế của đất nước.


Mặc dù có những hạn chế nêu trên, tỷ lệ việc làm trong nhóm tuổi cao không cho thấy xu hướng tăng tương ứng. Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, từ năm 2011 đến năm 2021, số lượng việc làm cho người cao tuổi (những người từ 55 tuổi trở lên có việc làm) chỉ tăng khoảng 600.000 người trong khi số lượng dân số cao tuổi trong độ tuổi này tăng 6 triệu người. Nói cách khác, chỉ có khoảng 10% dân số cao tuổi tham gia vào thị trường lao động. Sự chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng dân số cao tuổi và việc làm của người cao tuổi cho thấy tiềm năng “chưa khai thác” lớn trong nhóm nhân khẩu học này cần được các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và xã hội nói chung quan tâm.

Hơn nữa, phân tích của chúng tôi cũng cho thấy tác động của sự đảo lộn nhân khẩu học lên thị trường lao động không đồng đều giữa các ngành nghề. Một số ngành nghề như nhân viên bán hàng và công nhân nông nghiệp đã chứng kiến mức giảm đáng kể về việc làm cho người cao tuổi (giảm lần lượt 20% và 30%). Có thể đây là những ngành nghề mà người cao tuổi đã mất sức hấp dẫn (hoặc bị coi là đã mất sức hấp dẫn) khi so sánh với người trẻ.

Tuy nhiên, một số ngành nghề khác lại chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về lao động cao tuổi. Ví dụ, công nhân vệ sinh môi trường cao tuổi (người thu gom rác) tăng 230%, trong khi nhân viên vệ sinh và phụ tá cao tuổi tăng 120%. Tại sao chúng tôi thấy sự tăng trưởng việc làm cao tuổi trong những ngành nghề này? Một giả thuyết có thể là đây là những ngành nghề mà người trẻ không mấy quan tâm và dẫn đến sự cạnh tranh giảm đối với người cao tuổi.

Một khía cạnh thú vị nữa là nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sự khác biệt đáng kể về tốc độ tăng trưởng việc làm giữa người cao tuổi làm công việc định kỳ và không định kỳ. Người cao tuổi tham gia công việc định kỳ, chẳng hạn như công nhân máy móc và công nhân phổ thông, có tốc độ tăng trưởng việc làm chậm hơn so với những người làm công việc không định kỳ, chẳng hạn như chuyên gia y tế và luật sư. Có thể công việc định kỳ thường yêu cầu khả năng vận động giảm theo tuổi. Hơn nữa, các công việc này dễ bị thay thế bởi công nghệ tự động hóa hơn. Điều này minh họa một kênh tiềm tàng mà sự đổi mới công nghệ có thể ảnh hưởng đến việc làm cao tuổi.

Trong 3 năm qua (2018-2021), có khoảng 1 triệu người trở thành người cao tuổi mỗi năm. Nếu sử dụng thông tin trên rằng chúng ta chỉ có thể hấp thụ 10% dân số cao tuổi vào lực lượng lao động, điều đó có nghĩa là chúng ta đang bỏ lỡ tiềm năng “chưa khai thác” ít nhất 900.000 người mỗi năm. Năm năm tới, chúng ta có thể mất khoảng 4,5 triệu người tích lũy. Mười năm tới, con số đó có thể lên tới 9 triệu người tích lũy. Và càng lâu những người cao tuổi rời khỏi thị trường lao động, càng khó để đưa họ trở lại thị trường lao động.

Vậy chúng ta nên làm gì? Chúng tôi nghĩ rằng việc tái cân nhắc cách đánh giá “lực lượng bạc” là rất quan trọng. Thông thường, nhiều người và tổ chức không nhận ra tiềm năng to lớn từ nhóm người này. Điều này cho thấy cơ hội khổng lồ để khai thác tiềm năng của nhóm người đang mở rộng này. Các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp nên có hành động chủ động bằng cách áp dụng các chiến lược như cung cấp khuyến khích cho việc tuyển dụng người lao động cao tuổi, đầu tư vào các chương trình phát triển kỹ năng được thiết kế riêng và công nhận đóng góp kinh tế đáng kể mà nhóm người này có thể mang lại. Những hành động này có thể quan trọng để mở khóa lợi ích của sự thay đổi nhân khẩu học này và tăng cường hiệu suất của nền kinh tế Thái Lan.

Với sự tăng trưởng đáng kể về dân số cao tuổi và tốc độ tăng trưởng tương đối nhỏ về số lượng người cao tuổi được làm việc, rõ ràng rằng một kho dự trữ tiềm năng chưa khai thác tồn tại. Tiềm năng này, nếu được khai thác một cách chiến lược, hứa hẹn sẽ tăng cường tăng trưởng kinh tế quốc gia, nâng cao năng suất và đảm bảo sự tham gia liên tục của người lao động cao tuổi trong các vai trò có ý nghĩa và đầy đủ.

Để mở khóa tiềm năng chưa khai thác này, cần phải có cách tiếp cận đa diện. Cách tiếp cận này nên bao gồm các chương trình phát triển kỹ năng được thiết kế riêng phù hợp với công nghệ mới nổi và cho phép các hình thức làm việc linh hoạt phù hợp với nhu cầu và ưa thích đặc biệt của người lao động cao tuổi. Hơn nữa, xây dựng môi trường làm việc không phân biệt độ tuổi và thúc đẩy các nhóm làm việc đa dạng về độ tuổi có thể tối ưu hóa việc sử dụng lực lượng lao động chưa được khai thác này một cách tốt hơn. Bên cạnh đóng góp cho lực lượng lao động, người lao động cao tuổi có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội khác nhau, bao gồm các vấn đề môi trường hoặc tình nguyện giúp đỡ ở nhiều lĩnh vực. Kinh nghiệm và chuyên môn đồ sộ của họ có thể có giá trị trong việc giải quyết các thách thức phức tạp và tìm ra các giải pháp bền vững cho sự phát triển toàn diện của xã hội.

Tóm lại, bằng cách nắm bắt tiềm năng ch