Diễn đàn Văn minh Sông lớn Thế giới 2023 khuyến khích học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh khác nhau

ZHENGZHOU, China, 20 tháng 9 năm 2023 — “Văn hóa Hoàng Hà là rễ và linh hồn của nền văn minh Trung Quốc. Trong Trung Quốc lịch sử sâu sắc, hầu hết những thay đổi từ thời tiền sử đến các triều đại đều lấy lưu vực Hoàng Hà làm sân khấu. Trung Quốc nông nghiệp nguồn gốc và tín ngưỡng tư tưởng cũng lấy hình thức của chúng ở lưu vực Hoàng Hà.” Tại “Diễn đàn Văn minh Sông lớn Thế giới 2023” được tổ chức tại Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc từ 16-18 tháng 9, Vương Vĩ, thành viên Học viện Khoa học Trung Quốc và Chủ tịch Hội Khảo cổ học Trung Quốc, đã giải thích tầm quan trọng của văn hóa Hoàng Hà đối với Trung Quốc.

Hiện trường diễn đàn

Hiện trường diễn đàn

Với chủ đề “Học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh · Cùng xây dựng một tương lai chung”, bốn diễn đàn phụ cũng được thiết lập dưới sự kiện này ngoài diễn đàn chính: “Sự đa dạng, trao đổi và học hỏi lẫn nhau của các nền văn minh sông lớn trên thế giới”, “Nền văn minh Trung Quốc và việc truyền bá cũng như quảng bá văn hóa liên quan đến Hoàng Hà”, “Đối thoại giữa nền văn minh Trung Quốc và các nền văn minh thế giới” và “Bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao của lưu vực Hoàng Hà”. Mục đích của diễn đàn là để thúc đẩy đầy đủ văn hóa Hoàng Hà, tăng cường trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh thế giới khác nhau.

“So với các nền văn minh của các quốc gia lớn khác trên thế giới, nền văn minh Trung Quốc có ba đặc điểm nổi bật: liên tục, bao dung và đa dạng.” Vương Vĩ nói rằng lịch sử nền văn minh Trung Quốc hơn 5.000 năm có một bối cảnh phát triển rõ ràng, một truyền thống văn minh bền bỉ và tính liên tục xuất sắc. Đồng thời, nó hấp thụ nhiều nền văn minh nước ngoài và thể hiện một quá trình hấp thụ và đổi mới sáng tạo.

“Nhiều nền văn minh cổ đại ở các khu vực khác nhau trên thế giới đã sinh ra các lưu vực sông lớn, nhưng không phải tất cả các lưu vực sông lớn đều nuôi dưỡng nền văn minh.” Giáo sư Christoph Evans, Viện sĩ Viện Hàn lâm Anh, cho rằng sự xuất hiện của nền văn minh ở lưu vực Hoàng Hà đi đôi với sự xuất hiện và phát triển của nông nghiệp, điều này đã đặt nền móng cho sự phát triển của nông nghiệp để thúc đẩy điều kiện định cư và tăng trưởng dân số. Liu Haiwang, giám đốc Viện Di sản và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam, hoàn toàn đồng ý. Ông bày tỏ rằng nguồn gốc của nền văn minh nhân loại phụ thuộc vào môi trường địa lý, bao gồm nền văn minh sông Nile, nền văn minh Hai Con sông, nền văn minh Trung Quốc của Hoàng Hà và nền văn minh Trung Quốc của Trường Giang. “Nền văn minh nông nghiệp là đặc điểm cơ bản nhất của nền văn minh Trung Quốc ban đầu.”

Wang Zhongjiang, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Nhân văn Cao cấp của Đại học Bắc Kinh, nói: “Văn hóa Trung Quốc đã là một quá trình mở rộng từ thời cổ đại đến hiện đại. Sự nổi lên của các học giả nghiên cứu đông đảo trong thời Xuân Thu và Chiến Quốc đã đặt nền móng cho sự phát triển của văn hóa Trung Quốc hàng ngàn năm.”

Trong bài phát biểu của mình, Herta Nagl-Docekal, giáo sư triết học tại Đại học Vienna, Áo và là thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Áo, chỉ ra rằng trao đổi văn hóa giữa Đông và Tây tập trung vào “tìm kiếm điểm tương đồng trong sự khác biệt”. Một sự trao đổi sâu sắc không chỉ là khám phá sự khác biệt, mà còn là tìm điểm chung và tìm những mối quan tâm chung của chúng ta cho toàn bộ thế giới hiện đại.” Bà nói rằng mặc dù có một số khác biệt giữa phương Đông và phương Tây, nhưng không thể bỏ qua điểm chung quan trọng giữa hai bên.

 

Hiện trường diễn đàn

Hiện trường diễn đàn