Electrolux Group bán nhà máy Nyíregyháza ở Hungary cho Qvantum

STOCKHOLM, 15 tháng 9 năm 2023Tập đoàn Electrolux đã thoái vốn nhà máy sản xuất ở Nyíregyháza, Hungary cho nhà sản xuất bơm nhiệt Thụy Điển Qvantum với giá 38 triệu Euro (khoảng 455 triệu SEK).

Lợi nhuận ước tính khoảng 25 triệu Euro (khoảng 300 triệu SEK) sẽ được ghi nhận như một khoản mục phi thường, tác động tích cực đến thu nhập hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Châu Âu trong quý 3 năm 2023.

Thoái vốn này là một phần của các hành động nhằm thoái vốn các tài sản phi cốt lõi với tổng giá trị tiềm năng 10 tỷ SEK, được công bố vào ngày 20 tháng 7 năm 2023.

Kể từ khi công bố quyết định ngừng sản xuất tại nhà máy Nyíregyháza, Tập đoàn Electrolux đã khảo sát các khả năng khác nhau để thoái vốn cơ sở vật chất cho các bên bên ngoài, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương.

Qvantum, người mua là nhà sản xuất bơm nhiệt điện chất lượng cao của Thụy Điển, được thành lập năm 1993. Trong số nhiều bên quan tâm, Qvantum là người mua phù hợp nhất, sau khi cân nhắc các yếu tố khác nhau, bao gồm kế hoạch nhanh chóng mở rộng hoạt động sản xuất mới tại địa điểm này. Qvantum đã bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp một số vị trí việc làm cho nhân viên nhà máy của Tập đoàn Electrolux.

Để biết thêm thông tin:

Sophie Arnius, Quan hệ Nhà đầu tư, +46 70 590 80 72
Đường dây nóng báo chí Tập đoàn Electrolux, +46 8 657 65 07

Các tệp sau có sẵn để tải xuống:

https://mb.cision.com/Main/1853/3835863/2297616.pdf

230915 Thông cáo báo chí thoái vốn Nyíregyháza EN