EquitiesFirst và Institutional Investor ra mắt các báo cáo khu vực mới cung cấp triển vọng thị trường cổ phiếu cho Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ

Tiết lộ kỳ vọng khác biệt giữa các nhà đầu tư tổ chức khu vực với sự chia rẽ rõ rệt về biến động dự kiến giữa Đông và Tây

  • 82% nhà đầu tư tổ chức ở Bắc MỹChâu Âu dự báo biến động tăng, so với chỉ 54% ở Châu Á Thái Bình Dương
  • Các nhà đầu tư ở Châu Á Thái Bình Dương lo ngại nhiều hơn về quan hệ thương mại, thuế quan và căng thẳng địa chính trị so với các nơi khác
  • Lo ngại về năng lượng nổi bật hơn nhiều đối với các nhà đầu tư ở Châu Âu, trong khi các nhà đầu tư ở Bắc Mỹ quan tâm nhiều hơn đến các cuộc tấn công mạng

Trade and geopolitical tensions weigh on Asia Pacific: Các nhà đầu tư tập trung vào Châu Á Thái Bình Dương (60%) có nhiều khả năng coi quan hệ thương mại và thuế quan có tác động lớn đến các thị trường cổ phiếu trong 18 tháng tới so với những người ở Bắc MỹChâu Âu. Họ cũng lo ngại nhiều hơn về quan hệ hai bờ eo biển, trong khi những người ở Châu Âu bận tâm với chiến tranh ở Ukraine. Trong khi đó, ở Bắc Mỹ, các cuộc tấn công mạng vào chính phủ và các công ty của các thế lực độc lập là mối quan tâm lớn hơn so với các nơi khác.

  • Các mối quan tâm về năng lượng cao trong tâm trí các nhà đầu tư châu Âu: Các nhà đầu tư ở Châu Âu lo lắng nhiều nhất về chi phí và khả năng cung cấp năng lượng. Chỉ 6% nhà đầu tư ở Châu Á Thái Bình Dương và 3% ở Bắc Mỹ xếp yếu tố kinh tế vĩ mô này có khả năng tác động lớn nhất đến thị trường cổ phiếu, so với hơn 70% ở Châu Âu. Những lo ngại đó liên quan đến sự bất định về cách chiến tranh ở Ukraine sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp cận khí đốt tự nhiên và các hydrocacbon khác trên khắp lục địa.
  • Ưu tiên mạnh mẽ cho các chiến lược smart beta ở Bắc Mỹ: Các nhà đầu tư ở Bắc Mỹ thể hiện sự ưa thích lớn nhất đối với các chiến lược smart beta dựa trên các yếu tố định lượng nổi tiếng, minh bạch, với 74% chọn chúng là một trong hai nhóm chiến lược có khả năng mang lại hiệu quả cao nhất trong việc tạo ra lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư cổ phiếu trong hai năm tới. Ở Châu ÂuChâu Á Thái Bình Dương, tương ứng 70% và 60% nhà đầu tư nói tương tự.