GCP phát hành báo cáo phát triển bền vững hàng năm

SINGAPORE, 14 tháng 9 năm 2023 — GLP Capital Partners (“GCP”), một trong những quỹ đầu tư tài sản thay thế hàng đầu thế giới tập trung vào đầu tư chủ đề trên các tài sản thực và cổ phần tư nhân, đã công bố báo cáo bền vững đầu tiên, được chuẩn bị dựa trên Tiêu chuẩn Toàn cầu GRI năm 2021.

“Mặc dù đây là báo cáo bền vững đầu tiên của GCP, theo nhiều cách, đây là sự tiếp nối của các báo cáo bền vững trước đây từ GLP và phản ánh cam kết liên tục của tổ chức chúng tôi đối với việc tích hợp tính bền vững vào hoạt động kinh doanh và thực tiễn đầu tư,” ông Alan Yang, Giám đốc điều hành của GCP cho biết. “Chúng tôi tự hào chia sẻ những tiến bộ đạt được trong năm 2022 bao gồm nâng cao chính sách đầu tư có trách nhiệm và mở rộng phạm vi áp dụng cho nền tảng cổ phần tư nhân của chúng tôi cũng như đầu tư đáng kể vào việc thu thập và báo cáo dữ liệu để đo lường tác động và tiến bộ của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn tiếp tục chia sẻ sự phát triển của chương trình ESG của mình hàng năm.”

“Năm ngoái, chúng tôi đã làm mới lại đánh giá tính trọng yếu để xem xét sự phát triển của doanh nghiệp do tái cơ cấu,” bà Meredith Balenske, Trưởng phòng Tính bền vững và ESG toàn cầu của GCP cho biết. “Đánh giá tính trọng yếu này đã củng cố một số chủ đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên toàn cầu bao gồm khí thải nhà kính, năng lượng sạch, tham gia cộng đồng, đa dạng sinh học và sức khỏe, an toàn và chúng tôi đã bổ sung các chủ đề mới được đề cập trong báo cáo này.”

Những điểm nổi bật từ báo cáo năm 2022 bao gồm:

  • 700 MW năng lượng tái tạo trong danh mục đầu tư của chúng tôi[1]
  • Đạt được 463 chứng nhận tòa nhà và năng lượng xanh
  • 18 quỹ tham gia GRESB
  • Tham gia Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc
  • Hoàn thành đánh giá rủi ro khí hậu và phân tích kịch bản đầu tiên
  • Truyền đạt chính sách chống tham nhũng cho 100% nhân viên
  • $1.6 triệu được quyên góp cho các tổ chức từ thiện hoặc thông qua quỹ của chúng tôi
  • 5.512 phiên đào tạo về phát triển học tập và nghề nghiệp được tiến hành bao gồm đa dạng và hòa nhập, đạo đức, sức khỏe và an toàn, an ninh mạng

Trong năm 2022, GCP đã tiến hành một bài tập nhằm xác định các rủi ro, cơ hội và tác động tiềm năng của các kịch bản Không phát thải ròng năm 2050 và Chính sách hiện hành của NGFS[2] đối với hoạt động kinh doanh của mình, cung cấp cơ sở cho phân tích và công bố sâu hơn. Nó cũng đưa ra OneESG, hệ thống quản lý dữ liệu của mình để thu thập dữ liệu và theo dõi hiệu suất ESG trên các tài sản bất động sản và bổ sung công cụ sàng lọc cụ thể theo từng ngành cho các khoản đầu tư cổ phần tư nhân để nâng cao ESG do chủ động.

Toàn bộ báo cáo có sẵn trực tuyến tại đây. Để biết thêm thông tin về nỗ lực ESG và bền vững của GCP, truy cập: https://gcp.com/responsible-investing/

Về GLP Capital Partners

GLP Capital Partners (“GCP”) là một trong những quỹ đầu tư tài sản thay thế hàng đầu thế giới tập trung vào đầu tư chủ đề trên các tài sản thực và cổ phần tư nhân. Với 124 tỷ đô la tổng tài sản quản lý trên 55 quỹ tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, GCP có lịch sử lãnh đạo mạnh mẽ trên các thị trường Châu Á tăng trưởng cao và bản lĩnh thành công ở quy mô lớn tại Mỹ, Châu ÂuBrazil. GCP là nhà quản lý đầu tư và tài sản độc quyền của GLP Pte Ltd. Để tìm hiểu thêm về GCP, truy cập www.gcp.com.

Thông cáo báo chí này không phải là lời chào bán chứng khoán tại Hoa Kỳ hoặc lời mời mua chứng khoán tại Hoa Kỳ hoặc ở nơi khác. Các chứng khoán được đề cập ở trên chưa được và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (the “Securities Act”). Chứng khoán không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn trừ theo Securities Act. Các chứng khoán được đề cập ở trên sẽ không được chào bán công khai hoặc bán tại Hoa Kỳ. Thông tin trong thông cáo báo chí này có thể không chứa và bạn không nên dựa vào thông cáo báo chí này như cung cấp tất cả các thông tin trọng yếu liên quan đến tình hình tài chính hoặc khác, thu nhập, công việc kinh doanh, triển vọng kinh doanh, tài sản hoặc kết quả hoạt động của GCP hoặc các công ty con của nó. Thông cáo này có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm các tuyên bố liên quan đến ý định, niềm tin và kỳ vọng hiện tại của GCP hoặc các quan chức của mình đối với các vấn đề khác nhau. Khi được sử dụng trong thông cáo báo chí này, các từ “mong đợi”, “tin tưởng”, “dự đoán”, “kế hoạch”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “dự định”, “dự báo”, “ước tính”, “dự án” và các biểu hiện tương tự, và phủ định của chúng, nhằm xác định các tuyên bố hướng tới tương lai. Tương tự, các tuyên bố mô tả mục tiêu, kế hoạch hoặc mục đích cũng là các tuyên bố hướng tới tương lai. Hiệu suất, kết quả và tình hình thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với các tuyên bố hướng tới tương lai do nhiều yếu tố rủi ro, không chắc chắn và giả định. Các ví dụ điển hình về các yếu tố này bao gồm (nhưng không giới hạn) điều kiện kinh tế và công nghiệp chung, xu hướng lãi suất, chi phí vốn và khả năng huy động vốn, khả năng có được bất động sản, cạnh tranh từ các công ty và địa điểm khác để bán/phân phối hàng hóa và dịch vụ, thay đổi nhu cầu của khách hàng và đối tác, thay đổi chi phí hoạt động, bao gồ