Hợp tác Đổi mới: Buzzreach và Oncoshot Dẫn đầu Tiến bộ Thử nghiệm Lâm sàng tại Nhật Bản

SINGAPORE, 14 tháng 9 năm 2023 — Buzzreach và Oncoshot, hai tổ chức nổi bật trong lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng, đã công bố một sự hợp tác có tác động mạnh mẽ để thúc đẩy các thử nghiệm lâm sàng tại Nhật Bản. Công ty trước chuyên về tuyển dụng và giữ chân địa điểm thử nghiệm lâm sàng và các giải pháp quản lý dự án, trong khi công ty sau vận hành một nền tảng trao đổi thông tin sức khỏe thời gian thực tiên tiến.

Ông Taketeru Inokawa (trái) và Tiến sĩ Huren Sivaraj (phải) trong buổi lễ ký kết MOU tại Singapore.
Ông Taketeru Inokawa (trái) và Tiến sĩ Huren Sivaraj (phải) trong buổi lễ ký kết MOU tại Singapore.

Sự hợp tác sẽ mở rộng đến các đối tác chiến lược tổ chức nghiên cứu hợp đồng và dược phẩm của Oncoshot. Cùng nhau, họ sẽ tập trung vào việc tuyển dụng người tham gia cho các nghiên cứu sắp tới dự kiến bắt đầu vào quý 1 năm 2024.

“Sự hợp tác này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tầm nhìn của Oncoshot về việc tạo ra một nền tảng khám phá nhóm bệnh ung thư và các hệ sinh thái thử nghiệm lâm sàng ở cấp quốc gia và bệnh viện trên toàn thế giới sắp tới,” Giám đốc điều hành của Oncoshot Tiến sĩ Huren Sivaraj cho biết.

Trung tâm của sự hợp tác này là cơ sở hạ tầng miễn phí được thiết kế để tạo điều kiện trao đổi thông tin tổng hợp thời gian thực. Sáng kiến tiên phong này dự kiến sẽ đồng bộ hóa các điểm mạnh bổ sung của họ để nâng cao các khía cạnh khác nhau của thử nghiệm lâm sàng trên khắp Nhật Bản, bao gồm đánh giá khả thi, sàng lọc người tham gia và tuyển dụng. Nhật Bản hiện được xếp hạng là thị trường dược phẩm lớn thứ ba trên thế giới. Đáng chú ý, khoảng 70% các thử nghiệm lâm sàng được thực hiện tại Nhật Bản gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu tuyển dụng bệnh nhân trong khung thời gian định sẵn.

Giám đốc điều hành của Buzzreach, ông Takateru Inokawa cho biết thêm: “Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ có tác động tích cực đến các thử nghiệm lâm sàng ở Nhật Bản. Cam kết chung của chúng tôi đối với đổi mới và các cách tiếp cận dựa trên dữ liệu sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan trong nghiên cứu chăm sóc sức khỏe.” Cùng nhau, họ sẽ hỗ trợ việc cung cấp thử nghiệm lâm sàng dựa trên dữ liệu từ đầu đến cuối, tận dụng các điểm mạnh tương ứng của họ.

Về Buzzreach

Sử dụng nền tảng CNTT chuyên về đơn giản hóa các thử nghiệm lâm sàng đổi mới, Buzzreach cung cấp các giải pháp tuyển dụng và giữ chân đối tượng nghiên cứu cụ thể khu vực, cũng như các ứng dụng nâng cao hiệu quả cho các hoạt động địa điểm thử nghiệm lâm sàng, tất cả nhằm mục đích đạt được các mục tiêu trong thời gian ngắn nhất có thể.

Buzzreach hiện hoạt động tại Nhật Bản.

Về Oncoshot

Oncoshot là một nền tảng trao đổi thông tin sức khỏe thời gian thực đổi mới, phục vụ như một cầu nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và ngành chăm sóc sức khỏe. Nó cho phép trao đổi dữ liệu an toàn, kết nối các chuyên gia ngành với những hiểu biết quan trọng bắt nguồn từ dữ liệu bệnh nhân thời gian thực. LLM y tế tại chỗ của Oncoshot trao quyền cho các bệnh viện phân tích dữ liệu chăm sóc sức khỏe thô và tạo ra những hiểu biết có thể hành động. Những hiểu biết này thông báo cho quá trình ra quyết định của ngành, dẫn đến việc tăng tốc tuyển dụng bệnh nhân vào các thử nghiệm lâm sàng và giảm chi phí phát triển thuốc. Cuối cùng, Oncoshot đẩy nhanh việc cung cấp kịp thời các liệu pháp có khả năng cứu sống bệnh nhân.

Để biết thêm thông tin, truy cập https://www.oncoshot.com/.