IBM Cam kết Đào tạo 2 Triệu người về Trí tuệ Nhân tạo trong 3 năm, với Trọng tâm là các Cộng đồng Đại diện Thiểu số

Học viên sẽ được hưởng lợi từ lộ trình khóa học AI tạo ra và hợp tác với các Tổ chức Phi Chính phủ (NGOs) trên toàn thế giới.

NEW YORK, 19 tháng 9 năm 2023 — Để giúp thu hẹp khoảng cách kỹ năng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu, hôm nay IBM (NYSE: IBM) đã cam kết đào tạo hai triệu người học về AI vào cuối năm 2026, với trọng tâm là các cộng đồng đại diện không đầy đủ.

“Kỹ năng AI sẽ rất cần thiết cho lực lượng lao động trong tương lai,” Phó Chủ tịch IBM & Giám đốc Tác động trưởng Justina Nixon-Saintil nói. “Đó là lý do tại sao chúng tôi đang đầu tư vào đào tạo AI, với cam kết đạt được hai triệu người học trong ba năm, và mở rộng IBM SkillsBuild để hợp tác với các trường đại học và các tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục AI tạo ra mới cho người học trên toàn thế giới.”

Đào tạo AI cho các trường đại học
IBM đang hợp tác với các trường đại học ở cấp độ toàn cầu để xây dựng năng lực xung quanh AI tận dụng mạng lưới chuyên gia của IBM. Giảng viên trường đại học sẽ có quyền truy cập vào các khóa đào tạo do IBM dẫn dắt như bài giảng và trải nghiệm tăng cường kỹ năng, bao gồm chứng chỉ khi hoàn thành. Ngoài ra, IBM sẽ cung cấp tài liệu khóa học cho giảng viên sử dụng trên lớp, bao gồm các lộ trình học tập AI tự hướng dẫn. Ngoài đào tạo giảng viên, IBM sẽ cung cấp cho sinh viên các tài nguyên linh hoạt và có thể điều chỉnh được, bao gồm các khóa học trực tuyến miễn phí về AI tạo ra và công nghệ nguồn mở Red Hat.

Lộ trình các khóa học mới, miễn phí về AI tạo ra
Thông qua IBM SkillsBuild, người học trên toàn thế giới có thể hưởng lợi từ giáo dục AI do các chuyên gia IBM phát triển để cung cấp công nghệ tiên tiến nhất. IBM SkillsBuild đã cung cấp khóa học miễn phí về cơ bản AI, chatbot và các chủ đề quan trọng như đạo đức AI. Lộ trình AI tạo ra mới bao gồm khóa học và các tính năng nâng cao.

  • Khóa học bao gồm Viết lệnh, Bắt đầu với Học máy, Cải thiện Dịch vụ Khách hàng với AI và AI tạo ra trong Thực tế.
  • Các tính năng được AI tăng cường trong trải nghiệm học tập IBM SkillsBuild sẽ bao gồm cải tiến chatbot để hỗ trợ người học trong suốt hành trình của họ, và các lộ trình học tập được điều chỉnh dựa trên sở thích và kinh nghiệm cá nhân của từng người học.

Tất cả các khóa học này hoàn toàn miễn phí và có sẵn cho người học trên toàn thế giới. Khi hoàn thành khóa học, người tham gia sẽ có thể nhận được chứng chỉ kỹ thuật số do IBM cấp mà nhà tuyển dụng tiềm năng công nhận.

Nỗ lực mới này xây dựng dựa trên cam kết hiện tại của IBM để đào tạo kỹ năng cho 30 triệu người vào năm 2030, và nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết đối với lực lượng lao động ngày nay. Kể từ năm 2021, hơn 7 triệu người học đã đăng ký các khóa học của IBM. Trên toàn cầu, khoảng cách kỹ năng là một trở ngại lớn đối với việc áp dụng thành công AI và số hóa, trong các ngành công nghiệp, và vượt ra ngoài các chuyên gia công nghệ. Điều này đòi hỏi một quan điểm toàn cầu phải được phát triển và thực hiện. Di sản đầu tư vào tương lai của công việc của IBM bao gồm việc cung cấp học tập trực tuyến miễn phí rộng rãi, với các lộ trình rõ ràng đến việc làm, và tập trung vào các cộng đồng đại diện không đầy đủ trong công nghệ, nơi khoảng cách kỹ năng rộng hơn.

Về IBM SkillsBuild

IBM SkillsBuild là một chương trình giáo dục miễn phí tập trung vào các cộng đồng đại diện không đầy đủ trong công nghệ, giúp người học trưởng thành, sinh viên và giảng viên trung học và đại học, phát triển các kỹ năng mới có giá trị và tiếp cận cơ hội nghề nghiệp. Chương trình bao gồm một nền tảng trực tuyến được bổ sung bằng các trải nghiệm học tập thực tế được tùy chỉnh do một mạng lưới đối tác toàn cầu cung cấp.

Phiên bản mở của IBM SkillsBuild là một nền tảng trực tuyến cung cấp hơn 1.000 khóa học bằng 20 ngôn ngữ về trí tuệ nhân tạo, bảo mật mạng, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây và nhiều chuyên ngành kỹ thuật khác – cũng như các kỹ năng nơi làm việc như Tư duy Thiết kế. Điều quan trọng nhất, người tham gia có thể nhận được chứng chỉ kỹ thuật số do IBM cấp mà thị trường công nhận.

Phiên bản đối tác nâng cao của IBM SkillsBuild cũng có thể bao gồm các hội thảo, các cuộc trò chuyện chuyên gia với huấn luyện viên và cố vấn của IBM, học dựa trên dự án, quyền truy cập vào phần mềm IBM, hỗ trợ chuyên biệt từ các đối tác trong suốt quá trình học tập và kết nối với cơ hội nghề nghiệp.

Tính đến tháng 2 năm 2022, 1,72 triệu sinh viên và người tìm việc trên toàn thế giới đã tham gia IBM SkillsBuild.