J INTS BIO, WCLC 2023 – Trình bày Nghiên cứu Giai đoạn 1/2 về ‘JIN-A02’, một EGFR TKI Thế hệ 4 Mới Dạng Uống

SEOUL, Hàn Quốc, 13 tháng 9 năm 2023 – J INTS BIO đã công bố rằng nghiên cứu giai đoạn 1/2 của thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ thứ 4 (EGFR-TKI) uống mới ‘JIN-A02’ đã được trình bày tại Hội nghị Thế giới về Ung thư Phổi năm 2023 của IASLC được tổ chức tại Singapore từ ngày 9 đến 12 tháng 9, trong phiên chính thức có tên “Ung thư phổi tế bào không nhỏ di căn – Điều trị đích – EGFR/HER2”.

Giáo sư Cho, Byoung Chul, trình bày poster nghiên cứu giai đoạn 1/2 về thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ thứ 4 uống mới ‘JIN-A02’ tại Hội nghị Thế giới về Ung thư Phổi ở Singapore (IASLC 2023 WCLC)
Giáo sư Cho, Byoung Chul, trình bày poster nghiên cứu giai đoạn 1/2 về thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ thứ 4 uống mới ‘JIN-A02’ tại Hội nghị Thế giới về Ung thư Phổi ở Singapore (IASLC 2023 WCLC)

JIN-A02, một thuốc ức chế EGFR thế hệ thứ 4, có khả năng gắn kết chọn lọc và có thể đảo ngược với các đột biến EGFR, đặc biệt là đột biến C797S dẫn đến kháng thuốc Osimertinib. Trong các nghiên cứu tiền lâm sàng, JIN-A02 đã chứng tỏ hoạt tính mạnh mẽ khi điều trị đơn trị liệu ở các mô hình có đột biến EGFR kháng Osimertinib.

Nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 1/2 toàn cầu này nhằm đánh giá độ an toàn, dược động học và hoạt tính chống khối u của “JIN-A02” ở bệnh nhân ung thư phổi tế bào không nhỏ di căn mang đột biến EGFR.

Nghiên cứu này được chia thành ba phần với leo thang liều (Phần A), khảo sát liều (Phần B) và mở rộng liều (Phần C). Phần A khảo sát các liều tăng dần của thuốc đơn trị liệu JIN-A02 uống trong các chu kỳ 28 ngày để đánh giá liều dung nạp tối đa ở bệnh nhân ung thư phổi tế bào không nhỏ di căn mang đột biến C797S hoặc T790M. Dựa trên kết quả thu được ở phần A, ủy ban đánh giá an toàn sẽ lựa chọn 2 liều để đánh giá thêm về độ an toàn, dược động học và hiệu quả theo cách tương tự như Phần A nhưng trên quy mô bệnh nhân lớn hơn. Sau khi xác định liều khuyến cáo cho Giai đoạn 2 (RP2D), Phần C, nghiên cứu mở rộng liều, sẽ bắt đầu với năm nhóm bệnh nhân dựa trên các đột biến EGFR và tình trạng di căn não.

Liều đầu tiên của JIN-A02 đã được đưa vào sử dụng vào tháng 7 năm 2023 và tính đến ngày 11 tháng 9 năm 2023, tổng cộng 3 đối tượng đã hoàn thành đánh giá liều dung nạp tối đa cho Mức liều Một của Phần A. Không có tác dụng phụ giới hạn liều, không có tác dụng phụ liên quan đến điều trị và không ghi nhận tiến triển bệnh lâm sàng.