LIVE BOARD Tận dụng Dữ liệu Chuyển vùng của NTT DOCOMO để Cho phép Lập kế hoạch Truyền thông Ngoài trời Kỹ thuật số, Sử dụng Phân tích Hành vi của Du khách Nước ngoài Đến thăm

TOKYO, 13 tháng 9 năm 2023

– Trực quan hóa sự thống trị của khách du lịch nước ngoài đến trong xếp hạng màn hình –

LIVE BOARD, INC., một nhà khai thác mạng quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số (DOOH) đạt được việc nhắm mục tiêu dựa trên dữ liệu và xác minh hiệu quả, đã sử dụng thành công dữ liệu chuyển vùng (dữ liệu ID chuyển vùng) của NTT DOCOMO (*1) để phân tích thông tin về vị trí của khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản (*2), tìm thấy dấu hiệu phục hồi gần đây ở du khách nước ngoài đến Nhật Bản. Ngoài các tiêu chí hiện có cho việc lập kế hoạch truyền thông ngoài nhà (OOH), chẳng hạn như dữ liệu lưu thông và danh tiếng của khu vực liên quan, LIVE BOARD đã kết hợp dữ liệu phân tích đó vào việc lập kế hoạch truyền thông ngoài trời kỹ thuật số (DOOH) cho các nhà quảng cáo, cho phép phân phối quảng cáo tinh vi và hiệu quả hơn. Đây là một công nghệ đột phá cả trong nước và quốc tế.

Hình ảnh 1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105808/202308258518/_prw_PI2fl_I02Yl3xo.jpg
Hình ảnh 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105808/202308258518/_prw_PI3fl_0L63YZ61.png 

Dữ liệu ID chuyển vùng đề cập đến dữ liệu nhà mạng nước ngoài thu được khi khách du lịch nước ngoài đến kết nối với mạng của NTT DOCOMO. Bằng cách phân tích dữ liệu cùng với thông tin vị trí trạm gốc, đã trở nên có thể hiểu được các đặc điểm của khách du lịch nước ngoài đến, bao gồm “khi nào”, “ở đâu” và “khách thăm quan từ quốc gia nào” có mặt, trong màn hình DOOH của thị trường LIVE BOARD, bao phủ tổng cộng 26.400 màn hình trở lên ở 9 thành phố trên khắp Nhật Bản (ở Hokkaido, Miyagi, Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Aichi, Osaka và Fukuoka).

Tải tài liệu từ: https://liveboard.co.jp/en/download 

Trực quan hóa xu hướng khách du lịch nước ngoài đến và xếp hạng tỷ lệ khách thăm quan cao trên các màn hình LIVE BOARD

Tận dụng dữ liệu ID chuyển vùng, LIVE BOARD đã tiến hành phân tích toàn diện dữ liệu khách du lịch nước ngoài đến từ trong số 26.400 màn hình kết nối với thị trường toàn quốc của mình. Tập dữ liệu này cho phép xếp hạng các màn hình dựa trên tỷ lệ phần trăm khách thăm quan cao nhất từ mỗi quốc gia, cung cấp những hiểu biết có giá trị cho việc lập kế hoạch chiến lược.

Hình ảnh 3: Phân tích trực quan
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105808/202308258518/_prw_PI5fl_CT2ZI52W.png 

Ví dụ: Xếp hạng màn hình của khách thăm quan nước ngoài đến – Phân khúc “Toàn cầu” và “Trung Quốc”

Hình ảnh 4: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105808/202308258518/_prw_PI6fl_wrQj1Bdt.png 

Phân khúc: Khách thăm quan toàn cầu đến Nhật Bản (Đại diện khoảng 220 quốc gia)

 • 1: Osaka AD VISION
 • 2: Osaka TOMBORI STATION
 • 3: Osaka Metro Network Vision Nippombashi Station

Phân khúc: Khách Trung Quốc đến Nhật Bản (Bao gồm phần ảnh hưởng quan trọng của khách quốc tế đến Nhật Bản)

 • 1: Marunouchi Station Vision Ginza Station
 • 2: Shimbashi SL VISION
 • 3: Shimbashi Ryukakusan Vision

Dịch vụ này được khuyên dùng đặc biệt cho các khách hàng liên quan đến các dịch vụ sau:

 • Các nhà sản xuất thiết bị gia dụng
 • Du lịch
 • Hàng tiêu dùng/mỹ phẩm/dược phẩm hàng ngày
 • Các thương hiệu xa xỉ
 • Liên quan đến quà lưu niệm

Hình ảnh 5: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105808/202308258518/_prw_PI7fl_wMTItM62.png 

Các màn hình LIVE BOARD trên khắp đất nước

LIVE BOARD hiện có hơn 26.400 màn hình, và tiếp tục mở rộng mạng lưới mỗi ngày, không chỉ bằng cách lắp đặt các màn hình mới của riêng mình, mà còn bằng cách tổng hợp các màn hình từ các đối tác trên khắp cả nước.

URL: https://liveboard.co.jp/en/screen 

Lưu ý:

(*1) LIVE BOARD sử dụng dữ liệu mà công ty đã có được sự đồng ý trước từ khách hàng.

(*2) Du lịch nước ngoài đến có dấu hiệu phục hồi

Theo báo cáo chuyển tiếp của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), đã có sự phục hồi đáng kể trong du lịch từ các quốc gia khác nhau giữa tháng 7 năm 2022 và tháng 6 năm 2023.

Xu hướng khách đến thăm Nhật Bản giữa tháng 7 năm 2022 và tháng 6 năm 2023
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105808/202308258518/_prw_PI4fl_uCY9J443.png 

*Tham khảo: Báo cáo ước tính tháng 6 năm 2023 của JNTO, so với cùng kỳ năm 2019.

Về LIVE BOARD, INC.

LIVE BOARD là công ty đầu tiên ở Nhật Bản đạt được việc phân phối quảng cáo dựa trên ấn tượng trong OOH. Nó triển khai các hệ thống phân phối và thanh toán quảng cáo phù hợp với điều kiện thực tế dựa trên số lượng người xem ước tính “tại thời điểm đó, tại nơi đó và cho quảng cáo cụ thể đó”, thậm chí trong đại dịch COVID-19, khi mẫu di chuyển của mọi người dễ thay đổi. Ngoài ra, bằng cách kết hợp dữ liệu lớn từ nhà mạng di động lớn nhất Nhật Bản với mạng lưới riêng của mình, bao gồm quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số rộng khắp Nhật Bản, bao gồm quảng cáo ngoài trời, trong nhà, tàu ​​và ga, LIVE BOARD đã có thể phân phối quảng cáo cá nhân hóa, chẳng hạn như nhắm mục tiêu theo giới tính và độ tuổi, điều không thể với truyền thông OOH truyền thống.

 • Tên công ty: LIVE BOARD, INC
 • Chi tiết kinh doanh: Quản lý nền tảng phân phối quảng cáo DOOH, phát triển phương tiện quảng cáo DOOH, bán không gian quảng cáo DOOH
 • Trang web: https://liveboard.co.jp/en/