Moatable Báo cáo kết quả tài chính quý ba năm 2023

(SeaPRwire) –   PHOENIX, Nov. 17, 2023 — Moatable, Inc. (NYSE: MTBL) (“Moatable” hoặc “Công ty”), điều hành hai doanh nghiệp SaaS của Mỹ là Lofty Inc. © và Trucker Path Inc. ©, hôm nay báo cáo kết quả tài chính quý ba năm 2023.

Những điểm nổi bật tài chính quý ba năm 2023

  • Doanh thu tăng 11% từ $12.0 triệu trong Q3 2022 lên $13.3 triệu trong Q3 2023; Doanh thu cho chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023 tăng 15%, lên $38.3 triệu, so với $33.3 triệu trong cùng kỳ năm ngoái.
  • Lợi nhuận gộp tăng 13% từ $9.3 triệu trong Q3 2022 lên $10.5 triệu trong Q3 2023; Lợi nhuận gộp cho chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023 tăng 18% lên $30.2 triệu, so với $25.7 triệu trong cùng kỳ năm ngoái.
  • Lỗ từ hoạt động cải thiện 72% từ mức lỗ $2.9 triệu trong Q3 2022 xuống còn lỗ $0.8 triệu trong Q3 2023; lỗ từ hoạt động cho chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023 cải thiện 38% lên $7.0 triệu so với $11.4 triệu trong cùng kỳ năm ngoái.
  • Lỗ (lợi nhuận) điều chỉnh từ hoạt động* cải thiện 102% từ mức lỗ $1.9 triệu trong Q3 2022 lên mức lợi nhuận $43 nghìn trong Q3 2023; lỗ điều chỉnh từ hoạt động* cho chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023 cải thiện 42% lên $4.5 triệu so với $7.7 triệu trong cùng kỳ năm ngoái.
  • Tổng tiền mặt và tiền mặt ngắn hạn $49.9 triệu vào cuối Q3 2023 so với $52.0 triệu vào cuối năm 2022.

“Chúng tôi rất vui mừng với sự tăng trưởng doanh thu ổn định theo năm và đặc biệt khích lệ bởi sự trở lại lãi theo quý trên cơ sở lợi nhuận điều chỉnh từ hoạt động khi tiếp tục cắt giảm chi phí cấu trúc trong khi trên con đường đạt lãi”, ông Michael Schifsky, giám đốc tài chính tạm thời của Công ty cho biết.

* Lợi nhuận (lỗ) điều chỉnh từ hoạt động là một biện pháp phi GAAP. Chúng tôi định nghĩa lợi nhuận (lỗ) điều chỉnh từ hoạt động là lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động trừ chi phí trả cổ tức dựa trên cổ phiếu và chi phí khấu hao và phân bổ.

Về Moatable Inc.

Moatable, Inc. (NYSE: MTBL) điều hành hai doanh nghiệp SaaS của Mỹ bao gồm Lofty Inc. (trước đây gọi là Chime Technologies, Inc.) và Trucker Path, Inc., cổ phiếu ADS của Moatable, mỗi cổ phiếu hiện đại diện cho bốn mươi lăm cổ phiếu phổ thông loại A, được giao dịch trên NYSE dưới mã “MTBL”.

Tuyên bố tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tương lai. Những tuyên bố này được đưa ra theo “luật bảo vệ an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố tương lai này có thể xác định được bằng các từ ngữ như “sẽ”, “dự kiến”, “dự đoán”, “tương lai”, “định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính” và các tuyên bố tương tự. Các tuyên bố không dựa trên các sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Moatable, bao gồm các tuyên bố về đầu tư và kinh doanh sinh lợi dài hạn cho các nhà đầu tư, và kỳ vọng về tăng trưởng và đổi mới trong tương lai là các tuyên bố tương lai. Các tuyên bố tương lai liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn. Một số yếu tố có thể dẫn đến kết quả thực tế đáng kể khác với bất kỳ tuyên bố tương lai nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yếu tố sau: Mục tiêu và chiến lược của Moatable; phát triển kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Moatable trong tương lai; kỳ vọng của Moatable về nhu cầu và chấp nhận thị trường đối với các dịch vụ của mình; kế hoạch của Moatable nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Thông tin chi tiết hơn về các yếu tố này và những yếu tố khác được đưa ra trong báo cáo hàng năm Mẫu 10-K của chúng tôi cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 và các tài liệu khác được nộp cho SEC. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày phát hành thông cáo báo chí, và Moatable không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố tương lai nào, trừ khi được luật pháp yêu cầu.

 

 

MOATABLE, INC.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT (CHƯA KIỂM TOÁN)

CHO BA VÀ CHÍN THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2022 VÀ 2023

(Bằng đô la Mỹ)

Ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 9,

Chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9,

2022

2023

2022

2023

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp dịch vụ phân phối thông cáo báo chí cho khách hàng toàn cầu bằng nhiều ngôn ngữ(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingdaoTimes, SingaporeEra, AsiaEase; Thailand: THNewson, THNewswire; Indonesia: IDNewsZone, LiveBerita; Philippines: PHTune, PHHit, PHBizNews; Malaysia: DataDurian, PressMalaysia; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: EAStory, TaiwanPR; Germany: NachMedia, dePresseNow)