Người Hakka khắp thế giới tụ hội tại Longnan để trải nghiệm nét đặc sắc của “thủ phủ làng thành và thành phố núi sông”

LONGNAN, Trung Quốc, Ngày 9 tháng 11 năm 2023 — Ngày 7 tháng 11, Hội nghị Thế giới Hakka lần thứ 32 (sau đây gọi tắt là “WHC”) khai mạc tại Thành phố Longnan, được coi là “cổng phía Nam của tỉnh Giang Tây“. Với chủ đề “Hakka từ năm châu và bốn biển cùng chia sẻ ngôn ngữ và nhớ nhà”, khoảng 2.500 khách từ hơn 200 cộng đồng Hakka (bao gồm các nhóm Hakka ở nước ngoài), đại diện của người Hakka và doanh nhân nổi tiếng đã tụ họp tại Longnan để chia sẻ lễ hội văn hóa.

Lễ khai mạc Hội nghị Thế giới Hakka lần thứ 32
Lễ khai mạc Hội nghị Thế giới Hakka lần thứ 32

Hội nghị Thế giới Hakka là một trong những sự kiện ảnh hưởng nhất của Trung Quốc trên toàn thế giới. Kể từ khi Hội nghị Thế giới Hakka đầu tiên được tổ chức vào năm 1971, sự kiện truyền thống này đã trải qua 52 năm.

Tại WHC này, Longnan Giang Tây đã thực hiện một số hoạt động văn hóa và dự án văn hóa có tính chất Hakka mạnh mẽ đạt chuẩn cao, cho phép người Hakka đến tìm tích tổ tiên, thờ cúng tổ tiên, du lịch, trao đổi và hợp tác, và thúc đẩy tinh thần và văn hóa Hakka hơn nữa.

Những năm gần đây, Longnan đã tập trung vào mục tiêu “trăm tỷ và ngàn tỷ”, nỗ lực hướng tới mục tiêu trở thành 100 khu phát triển kinh tế hàng đầu quốc gia, 100 năng lực cạnh tranh đầu tư hàng đầu quốc gia, thuế công nghiệp đầu người trên 1.000 USD Mỹ, doanh thu công nghiệp đầu tiên của công viên trên 100 tỷ NDT. Nó đã thực hiện nhiều dự án, quan tâm lớn đến xúc tiến đầu tư và thúc đẩy phát triển công nghiệp, duy trì tốc độ tăng trưởng chủ yếu của các chỉ số kinh tế của Longnan ở vị trí “đội hình đầu” của Ganzhou, theo Văn phòng Thông tin Chính phủ thành phố Ganzhou.

Tại buổi lễ khai mạc, các phương tiện khoa học và công nghệ đã được sử dụng để trình bày các hình thức nghệ thuật khác nhau. Ca hát, múa, phong tục dân gian, tương tác hình ảnh đa phương tiện, âm nhạc Hakka, di sản văn hóa phi vật thể Hakka và các kỹ thuật biểu cảm khác đã được tích hợp thành một để kể lại một sử thi vinh quang của người Hakka, mang lại một lễ hội văn hóa âm thanh – hình ảnh tuyệt vời cho khán giả.

Liên kết hình ảnh:
Liên kết: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443140
Chú thích: Lễ khai mạc Hội nghị Thế giới Hakka lần thứ 32

Liên kết: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443147
Chú thích: Thành phố Văn hóa Dân gian Thế giới Hakka của Longnan đã mở cửa đón khách.

Thành phố Văn hóa Dân gian Thế giới Hakka của Longnan đã mở cửa đón khách.
Thành phố Văn hóa Dân gian Thế giới Hakka của Longnan đã mở cửa đón khách.