So-Young sẽ công bố kết quả tài chính quý ba năm 2023 vào ngày 20 tháng 11 năm 2023

BẮC KINH, Ngày 10 tháng 11 năm 2023 — Công ty Cổ phần Quốc tế So-Young (NASDAQ: SY) (“So-Young” hoặc “Công ty”) là cộng đồng xã hội lớn nhất và sôi động nhất tại Trung Quốc dành cho người tiêu dùng, chuyên gia và nhà cung cấp dịch vụ trong ngành y đẹp, hôm nay thông báo rằng công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh quý ba kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, trước thị trường Mỹ vào ngày 20 tháng 11 năm 2023.

Ban lãnh đạo So-Young sẽ tổ chức cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào Thứ Hai, ngày 20 tháng 11 năm 2023, lúc 7 giờ sáng theo giờ Đông Nam nước Mỹ (8 giờ tối cùng ngày, giờ Bắc Kinh/Hồng Kông). Thông tin đăng ký tham dự cuộc họp như sau:

Quốc tế:   +1-412-902-4272
Trung Quốc:           4001-201203
Mỹ:                  +1-888-346-8982
Hồng Kông:   +852-301-84992
Mã số:          Công ty Cổ phần Quốc tế So-Young

Một cuộc gọi nhắc lại sẽ có sẵn hai giờ sau khi kết thúc cuộc hội thảo và kết thúc vào 23:59 theo giờ Đông Nam nước Mỹ, ngày 27 tháng 11 năm 2023. Thông tin đăng ký như sau:

Quốc tế:   +1-412-317-0088
Mỹ:                  +1-877-344-7529
Mã số:        8166313

Ngoài ra, bạn có thể theo dõi trực tiếp và lưu lại cuộc hội thảo trên http://ir.soyoung.com.

Về So-Young

So-Young là cộng đồng xã hội lớn nhất và sôi động nhất tại Trung Quốc dành cho người tiêu dùng, chuyên gia và nhà cung cấp dịch vụ trong ngành y đẹp. Công ty cung cấp cho người dùng thông tin đáng tin cậy thông qua việc cung cấp nội dung chất lượng cao và đáng tin cậy cùng với nhiều chức năng xã hội trên nền tảng của mình, cũng như lựa chọn kỹ lưỡng những nhà cung cấp dịch vụ y đẹp đáng tin cậy. Nhờ thương hiệu mạnh, phạm vi người dùng rộng lớn, sự tin tưởng từ người dùng, cộng đồng xã hội tương tác cao và dữ liệu sâu, Công ty được vị thế tốt để mở rộng dọc theo chuỗi giá trị ngành y đẹp và vào thị trường chăm sóc sức khỏe tiêu dùng khổng lồ, phát triển nhanh.

Liên hệ:

So-Young

Quan hệ Đầu tư
Vivian Xu
Điện thoại: +86-10-8790-2012
Email: ir@soyoung.com

Christensen

Tại Trung Quốc
Ông Eric Yuan
Điện thoại: +86-10-5900-1548
Email: eric.yuan@christensencomms.com 

Tại Mỹ
Linda Bergkamp
Điện thoại: +1-480-614-3004
Email: linda.bergkamp@christensencomms.com