WiMi Công bố công nghệ hướng dẫn lắp ráp thông minh dựa trên tín hiệu thần kinh

BEIJING, Ngày 10 tháng 11 năm 2023 — Công ty WiMi Hologram Cloud Inc. (NASDAQ: WIMI) (“WiMi” hoặc “Công ty”) – Nhà cung cấp công nghệ Hologram Tăng cường Thực tế (AR) hàng đầu toàn cầu, hôm nay thông báo rằng công nghệ hướng dẫn lắp ráp thông minh dựa trên tín hiệu thần kinh của nó là một sáng tạo nhằm mục đích vừa tiên phong vừa thực tiễn. Công nghệ này sử dụng khoa học giao tiếp não máy và điều khiển robot để đạt được hướng dẫn lắp ráp thông minh.

Công nghệ hướng dẫn lắp ráp thông minh dựa trên tín hiệu thần kinh của WiMi dựa trên việc bắt và phân tích tín hiệu thần kinh để dịch ý định con người thành hành động của robot, do đó thực hiện hướng dẫn và hợp tác trong quá trình lắp ráp thông minh. Điểm then chốt của công nghệ này nằm ở việc áp dụng công nghệ giao tiếp não máy, đặc biệt là phương pháp kích thích thị giác ổn định (SSVEP). Người điều khiển phát ra tín hiệu thần kinh liên quan đến các mẫu nhiệm vụ hoặc lệnh khác nhau bằng cách quan sát các kích thích thị giác ở tần số cụ thể. Trong quá trình lắp ráp, mỗi tín hiệu thần kinh được gán cho một chức năng cụ thể của robot trước đó. Người điều khiển trơn tru chuyển từ giai đoạn độc lập sang giai đoạn hỗ trợ hợp tác bằng cách chuyển đổi giữa các chế độ nhiệm vụ.

Trọng tâm của công nghệ hướng dẫn lắp ráp thông minh dựa trên tín hiệu thần kinh của WiMi là liên kết chặt chẽ tín hiệu thần kinh con người với hoạt động của robot để đạt được hướng dẫn lắp ráp thông minh. Sau đây là quy trình làm việc của công nghệ:

Thu thập tín hiệu thần kinh: Trước khi bắt đầu quá trình lắp ráp, thiết bị BCI sử dụng SSVEP được đeo để trình bày các tần số kích thích thị giác cụ thể cho người điều khiển, người này chỉ cần nhìn chằm chằm vào chúng.

Xử lý tín hiệu và phân tích lệnh: Các tín hiệu thần kinh bắt được được phân tích bởi các thuật toán xử lý tín hiệu. Những thuật toán này ánh xạ các tín hiệu thần kinh khác nhau vào các chế độ nhiệm vụ hoặc lệnh đã xác định trước. Mỗi chế độ nhiệm vụ hoặc lệnh tương ứng với một hoạt động cụ thể như di chuyển, cố định, chuyển đổi v.v.

Chuyển đổi chế độ nhiệm vụ: Chuyển đổi sang các chế độ nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như giai đoạn độc lập, giai đoạn hỗ trợ hoặc các nhiệm vụ cụ thể, được thực hiện bằng cách người điều khiển nhìn chằm chằm vào các tần số kích thích khác nhau.

Hướng dẫn lắp ráp hợp tác: Trong giai đoạn độc lập, người điều khiển và robot làm việc độc lập với nhau. Ngay khi người điều khiển cần sự trợ giúp của robot hoặc cố định vị trí chính xác, họ có thể gửi tin nhắn lệnh phù hợp. Robot sẽ thực hiện hoạt động hợp tác hoặc cố định vị trí dựa trên tín hiệu thần kinh đã phân tích để thực hiện hướng dẫn lắp ráp.

Phản hồi hoạt động và chuyển đổi nhiệm vụ: Sau khi hoàn thành một hoạt động cụ thể, người điều khiển có thể gửi lệnh “tiếp theo” để trở lại giai đoạn độc lập. Người điều khiển và robot tiếp tục các nhiệm vụ tương ứng của mình. Toàn bộ quá trình là một vòng lặp liên tục, với nhiều chuyển đổi nhiệm vụ khi cần thiết cho quá trình lắp ráp.

Theo cách này, công nghệ hướng dẫn lắp ráp thông minh dựa trên tín hiệu thần kinh của WiMi dịch ý định của người điều khiển thành chuyển động của robot thông qua BCI, cho phép trải nghiệm hoạt động hợp tác rất cao. Trong quá trình lắp ráp truyền thống, nhân viên cần trực tiếp vận hành máy móc, nhưng với công nghệ này, người điều khiển có thể chỉ đạo chính xác chuyển động của robot thông qua tín hiệu thần kinh mà thôi, không chỉ cải thiện độ chính xác của hoạt động mà còn giảm gánh nặng lao động con người.

Công nghệ hướng dẫn lắp ráp thông minh dựa trên tín hiệu thần kinh của WiMi đáng kể giảm thiểu rủi ro hoạt động trong các ngành chuyên biệt. Bởi vì người điều khiển không cần tiếp xúc trực tiếp với thiết bị lắp ráp, công nghệ này hiệu quả giảm thiểu rủi ro trong hoạt động. Đặc biệt trong môi trường nguy hiểm, chẳng hạn như xử lý chất độc hại và nguy hiểm hoặc lắp ráp ở nhiệt độ cao và môi trường áp suất, công nghệ giữ người điều khiển xa khỏi những mối nguy tiềm tàng.

Và nó có thể thúc đẩy hiệu quả chuyển đổi số và nâng cao năng suất doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ hướng dẫn lắp ráp thông minh dựa trên tín hiệu thần kinh không chỉ thực hiện hợp tác người-máy mà còn tạo điều kiện cho chuyển đổi số về thu thập, phân tích và cải thiện dữ liệu. Thông qua phân tích tín hiệu thần kinh và dữ liệu hoạt động, doanh nghiệp có thể nắm bắt thêm thông tin về quá trình hoạt động để tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tóm lại, công nghệ hướng dẫn lắp ráp thông minh dựa trên tín hiệu thần kinh của WiMi có nhiều ưu điểm mở rộng phạm vi ứng dụng của nó. Cho dù trong sản xuất, trí tuệ công nghiệp, ngành nghề nguy hiểm hay công nghệ hỗ trợ, công nghệ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt tương lai thông minh. Nó sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào sự phát triển của các lĩnh vực khác nhau. Với sự cải thiện và quảng bá liên tục của công nghệ, chúng ta có lý do để tin rằng công nghệ hướng dẫn lắp ráp thông minh dựa trên tín hiệu thần kinh sẽ mang lại nhiều thay đổi và tiến bộ hơn nữa cho xã hội.