Xếp hạng ESG của Fosun International được nâng lên AA-, được chọn là một cổ phiếu thành phần của Chỉ số Bền vững Doanh nghiệp Hang Seng

HỒNG KÔNG, 20 tháng 9 năm 2023 – Công ty Chỉ số Hang Seng gần đây đã công bố Xếp hạng Tính bền vững mới nhất của các công ty niêm yết. Fosun International Limited (mã cổ phiếu HKEX: 00656, “Fosun International” hoặc “Công ty”), với hiệu quả phát triển bền vững xuất sắc, xếp hạng ESG HSI của họ đã được nâng cấp lên AA- và đã được chọn là một cổ phiếu thành phần của Chỉ số Tính bền vững Doanh nghiệp Hang Seng lần đầu tiên. Các cổ phiếu thành phần trong chỉ số này bao gồm 30 công ty niêm yết tại Hồng Kông có hiệu quả ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) tốt nhất. Việc nâng cấp xếp hạng phản ánh sự công nhận cao của thị trường đối với hiệu quả hoạt động của Fosun International trong lĩnh vực ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị).

Chỉ số Tính bền vững Hang Seng lựa chọn các công ty xuất sắc trong lĩnh vực phát triển bền vững bằng cách đánh giá các công ty niêm yết tại Hồng Kông dựa trên bảy chỉ số cốt lõi, bao gồm quản trị doanh nghiệp, môi trường và thực hành hoạt động công bằng. Các tiêu chí để được đưa vào chỉ số này rất nghiêm ngặt, sử dụng khung đánh giá tính bền vững của cơ quan đánh giá chuyên nghiệp độc lập, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Hồng Kông (HKQAA). Cách tiếp cận này đảm bảo tính khách quan trong quá trình lựa chọn, cung cấp một chuẩn mực chất lượng cao cho các khoản đầu tư theo chủ đề phát triển bền vững.

Để theo kịp bối cảnh ESG đang phát triển, phương pháp luận đánh giá tính bền vững năm 2023 đã được nâng cao bằng cách tham khảo các giao thức quốc tế và địa phương, và khung đánh giá đã được tổ chức lại. Dưới các tiêu chí lựa chọn nghiêm ngặt hơn, xếp hạng ESG HSI của Fosun International đã tăng từ A lên AA-, đạt điểm vượt trội so với 90% doanh nghiệp toàn cầu trong bốn lĩnh vực cốt lõi: Quản trị Doanh nghiệp, Môi trường, Vấn đề Người tiêu dùng và Sự tham gia và Phát triển Cộng đồng. Ngoài việc được chọn là một cổ phiếu thành phần của Chỉ số Tính bền vững Doanh nghiệp Hang Seng lần đầu tiên trong năm nay, Fosun International cũng đã được chọn là một cổ phiếu thành phần của Chỉ số ESG 50 Hang Seng trong ba năm liên tiếp, một cổ phiếu thành phần của Chỉ số Tham chiếu Tính bền vững Doanh nghiệp Hang Seng trong bốn năm liên tiếp, và lần đầu tiên, một cổ phiếu thành phần của Chỉ số Tính bền vững Doanh nghiệp Hang Seng (Đại lục và Hồng Kông).

Fosun International tiếp tục kiên định với các giá trị cốt lõi của mình là “Tự hoàn thiện, Làm việc nhóm, Hiệu quả và Đóng góp cho Xã hội”, liên tục tăng cường khung ESG của mình và đưa các nguyên tắc phát triển bền vững vào mọi khía cạnh hoạt động của mình. Kể từ năm 2019, Fosun đã thiết lập một cấu trúc quản trị ESG và hệ thống quản lý toàn diện chịu trách nhiệm giám sát các chính sách và hiệu suất phát triển ESG. Phù hợp với cam kết trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Fosun đã thành lập Quỹ Fosun vào năm 2012, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện bao gồm các lĩnh vực như cứu trợ khẩn cấp toàn cầu, phục hưng nông thôn, sức khỏe, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật, và quan tâm đến trẻ em và thanh thiếu niên, thể hiện cam kết của mình đối với phúc lợi công cộng. Ngoài ra, Fosun đã cam kết với xã hội – “nỗ lực để đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2028 và đạt trung hòa carbon vào năm 2050”, và chính thức củng cố lộ trình trung hòa carbon của mình vào năm 2022 để đẩy nhanh việc thực hiện các sáng kiến trung hòa carbon của Tập đoàn.

Trong những năm gần đây, Fosun đã thể hiện hiệu suất xuất sắc trong nhiều khía cạnh ESG khác nhau. Vào tháng 2 năm 2023, Chương trình Bác sĩ Nông thôn của Quỹ Fosun đã nhận được giải thưởng “Shanghai Charity Award” uy tín, sự công nhận chính phủ cao nhất trong lĩnh vực từ thiện ở Thượng Hải. Vào tháng 6 năm 2023, Fosun đứng thứ năm trong bảng xếp hạng “100 Công ty ESG Niêm yết Hàng đầu Trung Quốc”. Hiện tại, Fosun International là tập đoàn duy nhất ở Đại Trung Quốc được MSCI ESG Ratings xếp hạng AA. Fosun International vượt trội hơn 91% đối thủ cạnh tranh toàn cầu trong Đánh giá Tính bền vững Doanh nghiệp của S&P Global, và được đưa vào Sách niên giám Tính bền vững năm 2023 của S&P Global (Phiên bản Trung Quốc), và được công nhận là “Ngành di chuyển”. Hơn nữa, Fosun International đã liên tục cải thiện xếp hạng ESG của FTSE Russell và đã được chọn là một cổ phiếu thành phần của Chỉ số FTSE4Good lần đầu tiên vào năm 2022.

Trong tương lai, Fosun sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động kinh doanh của mình, tăng cường đổi mới sáng tạo và toàn cầu hóa, và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh bền vững và lâu dài, từ đó tạo ra giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan và trung thành thực hiện sứ mệnh của mình là “Tạo ra Cuộc sống Hạnh phúc hơn cho Các Gia đình trên Toàn thế giới”.

Về Fosun
Fosun được thành lập vào năm 1992. Sau hơn 30 năm phát triển, Fosun đã trở thành một tập đoàn tiêu dùng đổi mới sáng tạo toàn cầu. Tuân thủ sứ mệnh tạo ra cuộc sống hạnh phúc hơn cho các gia đình trên toàn thế giới, Fosun cam kết tạo ra một hệ sinh thái hạnh phúc toàn cầu đáp ứng nhu cầu về sức khỏe, hạnh phúc và tài sản của một tỷ gia đình. Năm 2007, Fosun International Limited được niêm yết trên sàn chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (mã cổ phiếu: 00656.HK). Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng tài sản của Fosun International đạt 834,9 tỷ nhân dân tệ; nó nhận được xếp hạng ESG AA của MSCI và là tập đoàn duy nhất ở Đại Trung Quốc có xếp hạng đó.