Xếp hạng ESG của Fosun International theo FTSE Russell được nâng cấp lên 3,8, duy trì sự bao gồm trong Chỉ số FTSE4Good

HỒNG KÔNG, 26 tháng 9 năm 2023 – Công ty chỉ số hàng đầu thế giới, FTSE Russell, gần đây đã công bố kết quả xếp hạng ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) mới nhất của Tập đoàn Quốc tế Fosun (Mã cổ phiếu HKEX: 00656, “Fosun Quốc tế”).

Xếp hạng ESG của Fosun Quốc tế theo FTSE Russell luôn vượt trội so với mức trung bình toàn cầu và mức trung bình quốc gia

Năm 2023, xếp hạng ESG của Fosun Quốc tế theo FTSE Russell đã được nâng từ 3,0 lên 3,8, luôn vượt trội so với mức trung bình ngành toàn cầu (2,4) và mức trung bình quốc gia (1,6), đồng thời duy trì sự đưa vào Chỉ số FTSE4Good của FTSE Russell.

Xếp hạng ESG của FTSE Russell tập trung vào các vấn đề quản trị doanh nghiệp, môi trường và xã hội. Theo kết quả xếp hạng mới nhất, Fosun Quốc tế vượt trội so với mức trung bình ngành và mức trung bình quốc gia trong các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị. Cụ thể, Fosun Quốc tế nhận được điểm 4,0 trở lên trong các lĩnh vực Chuỗi cung ứng Môi trường, Ô nhiễm & Tài nguyên, Nhân quyền & Cộng đồng, Chuỗi cung ứng Xã hội, Quản trị Doanh nghiệp và Quản lý Rủi ro. Hơn nữa, nó đạt điểm tuyệt đối 5,0 trong Chống Tham nhũng và, lần đầu tiên, điểm tuyệt đối 5,0 về Tiêu chuẩn Lao động.

Sự cải thiện đáng kể về xếp hạng ESG của Fosun Quốc tế và việc tiếp tục được đưa vào Chỉ số FTSE4Good làm nổi bật sự công nhận mạnh mẽ của thị trường vốn đối với năng lực quản lý ESG của Công ty. Sự công nhận này dự kiến sẽ thu hút sự chú ý lớn hơn từ các tổ chức đầu tư cam kết các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm ESG.

Các xếp hạng ESG xuất sắc của Fosun Quốc tế cho thấy sự công nhận rộng rãi của thị trường

Trong những năm gần đây, các xếp hạng ESG của Fosun Quốc tế tiếp tục xuất sắc, làm nổi bật hiệu quả bền vững xuất sắc của công ty. Cho đến nay, Fosun Quốc tế nhận được xếp hạng AA- trong Chỉ số Bền vững Hang Seng và lần đầu tiên được đưa vào Chỉ số Bền vững Doanh nghiệp Hang Seng năm 2023; nó nhận được xếp hạng MSCI ESG AA và là tập đoàn duy nhất ở Đại Trung Quốc nhận được xếp hạng như vậy; nó vượt trội hơn 91% đối thủ toàn cầu trong Đánh giá Bền vững Doanh nghiệp của S&P Global, được đưa vào Sách Bền vững Hàng năm 2023 của S&P Global (Phiên bản Trung Quốc) và được công nhận là “Ngành Di chuyển”.

Hướng tới tương lai, Fosun sẽ tiếp tục ưu tiên quản lý ESG, tiếp tục cam kết với sứ mệnh sáng lập của mình là “Tự hoàn thiện, Làm việc nhóm, Hiệu suất và Đóng góp cho Xã hội”. Công ty sẽ tích cực đảm nhận nhiều trách nhiệm xã hội và môi trường hơn nữa, tạo ra giá trị bền vững, đóng góp lại cho xã hội và thúc đẩy phát triển xã hội. Trước cam kết toàn cầu về giảm thiểu biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững, Fosun sẽ hợp tác với hệ sinh thái toàn cầu Fosun của mình để thực hiện các nguyên tắc ESG và tăng cường khả năng phục hồi khí hậu, cùng nhau tiến tới trung hòa carbon.

Về Chỉ số FTSE4Good

Ra mắt năm 2001, Chỉ số FTSE4Good là chỉ số đầu tiên đo lường hiệu suất của các công ty đáp ứng các tiêu chuẩn trách nhiệm doanh nghiệp được công nhận trên toàn thế giới. Nó nhằm xác định và công nhận các công ty thể hiện các thực tiễn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) tốt. Quản lý minh bạch và các tiêu chí ESG xác định rõ ràng khiến chỉ số FTSE4Good trở thành công cụ phù hợp được các cố vấn đầu tư, chủ sở hữu tài sản, quản lý quỹ, ngân hàng đầu tư, sở giao dịch chứng khoán và môi giới sử dụng khi tạo ra hoặc đánh giá các sản phẩm đầu tư bền vững. Để được đưa vào Chỉ số FTSE4Good, các công ty phải thực hiện các biện pháp trách nhiệm doanh nghiệp trong một số lĩnh vực, bao gồm hướng tới bền vững môi trường, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, chống hối lộ và tham nhũng, ủng hộ và hỗ trợ nhân quyền phổ quát, quyền lao động và đảm bảo các tiêu chuẩn lao động tốt trong chuỗi cung ứng, và tuân thủ các hướng dẫn nghiêm ngặt toàn cầu.

Về Fosun

Fosun được thành lập năm 1992. Sau hơn 30 năm phát triển, Fosun đã trở thành một tập đoàn tiêu dùng đổi mới sáng tạo toàn cầu. Tuân theo sứ mệnh tạo ra cuộc sống hạnh phúc hơn cho các gia đình trên toàn thế giới, Fosun cam kết tạo ra một hệ sinh thái hạnh phúc toàn cầu đáp ứng nhu cầu về sức khỏe, hạnh phúc và tài sản của một tỷ gia đình. Năm 2007, Công ty TNHH Quốc tế Fosun được niêm yết trên sàn chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (mã cổ phiếu: 00656.HK). Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng tài sản của Fosun Quốc tế đạt 834,9 tỷ NDT; nó nhận được xếp hạng MSCI ESG AA và là tập đoàn duy nhất ở Đại Trung Quốc nhận được xếp hạng như vậy.