Ca sĩ Sunny Đan Ngọc đẹp ngọt ngào như công chúa tại Healing Night