Các start-up trẻ Việt nỗ lực phá kỷ lục Thế giới về livestream