Chuyên gia trang điểm Quang Bi đồng hành cùng Miss Peace Việt Nam 2022