Công bố thưởng Tết Quý Mão 2023 tại Bình Phước

Ngày 24-12, Sở Lao động- Thương binh- Xã hội tỉnh Bình Phước thông tin, đã có 160 doanh nghiệp gửi báo cáo về kế hoạch thưởng tết 2023. Trong đó mức thưởng cao nhất là 113,6 triệu đồng.

Theo báo cáo, đối với thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng, thấp nhất là 100 ngàn đồng. Trong đó, có 6 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng.

Công nhân KCN Bắc Đồng Phú giờ vào ca

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đa số doanh nghiệp lên kế hoạch thưởng cho người lao động bằng 1 tháng lương. Đáng chú ý, trong doanh nghiệp FDI, Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu mức thưởng cao nhất là 75 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng; Riêng doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất là 113,6 triệu đồng.

Theo Sở Lao động- Thương binh- Xã hội tỉnh Bình Phước, trong năm 2022, hầu hết các doanh nghiệp trả lương cho người lao động bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 38 năm 2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.


Thảo Nguyễn