Công tác tuyên giáo đã “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

Chủ trì hội nghị gồm có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo một số cơ quan thông tấn báo chí…

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn báo cáo tóm tắt hoạt động ngành tuyên giáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra tại TP HCM ngày 23-12.

Ông Lại Xuân Môn thông tin kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2022. Thứ nhất, đã chủ động, tích cực triển khai xây dựng 22 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với khối lượng đề án lớn, khó, nhạy cảm, chưa có tiền lệ nhưng được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Thứ hai, đã tham mưu tổ chức tốt Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII, hình thức tổ chức có nhiều đổi mới từ công tác chuẩn bị tài liệu, phục vụ Hội nghị cho đến hình thức truyền đạt nghị quyết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; số lượng điểm cầu từng hội nghị lên tới gần 12 nghìn điểm, thành phần tham gia hội nghị được mở rộng, chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt.

Thứ ba, kịp thời hướng dẫn việc triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, mới, khó, nhạy cảm, phức tạp. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; nội dung có nhiều đổi mới, tập trung vào xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thứ tư, đã làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí – xuất bản và tổ chức nhiều sự kiện lớn ấn tượng, nổi bật, so với năm 2021.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022.

“Năm 2022, mặc dù bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, song ngành tuyên giáo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ với nhiều thành tích ấn tượng, nổi bật. Đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” và là vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng; góp phần quan trọng ổn định chính trị – xã hội; kinh tế phục hồi, phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường” – lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá chung.

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, cho hay TP HCM tiếp tục phát huy những thành tựu quan trọng đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố sẽ đón nhận, tổ chức quán triệt và quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết mới của Bộ Chính trị sắp ban hành về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, phát biểu chào mừng hội nghị.

Bên cạnh đó, TP HCM thực hiện các giải pháp đồng bộ với việc triển khai Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Đông Nam bộ và đồng thời sẽ là Nghị quyết mới của Quốc hội về cơ chế chính sách đột phá, thí điểm để tạo động lực mới cho sự phát triển vượt bậc của thành phố.

“Cùng với đó là sứ mệnh, trách nhiệm sẽ cùng cả nước, vì cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ ngành Trung ương và các địa phương, nâng cao nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới” – ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.


QUỐC ANH