CT Group tặng học bổng và quà trung thu cho trẻ em người Chăm vượt khó