CT Group và Vietravel hợp tác mang lại lợi ích tuyệt hảo cho khách hàng