Diễn viên, người mẫu Đoàn Minh Tài quyên góp tiền xây nhà cho người nghèo