EVNHCMC nhận giải thưởng Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN năm 2022