EVNHCMC triển khai nhiều hoạt động tiết kiệm điện

Được biết, trong thời gian qua, EVNHCMC đã và đang triển khai nhiều hoạt động để vận động khách hàng thực hiện tiết kiệm điện. Cụ thể:

Đẩy mạnh công tác truyền thông về tiết kiệm điện, phổ biến chủ trương, chính sách, kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trên trên các phương tiện truyền thông đại chúng và Web, App CSKH của EVNHCMC.

Tổng công ty đã hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; vận động toàn thể gia đình CB-CNV trong EVNHCMC tích cực hưởng ứng chiến dịch.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó TGĐ EVNHCMC trao đổi với các sinh viên tham gia cuộc thi “Sinh viên chung tay tiết kiệm điện”

Phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức cuộc thi “Sinh viên chung tay tiết kiệm điện” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho đối tượng học sinh, sinh viên. Hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022” do EVN phát động.

Phối hợp với Thành đoàn TP HCM tham gia “Cuộc thi ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong thanh thiếu niên năm 2022”.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, thực hiện Công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nhà thiếu nhi. Thực hiện công trình thanh niên “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” đã cải tạo, bó gọn cáp thông tin bảo đảm an toàn, mỹ quan và lắp các bộ đèn chiếu sáng dân lập cho các tuyến. Công trình thanh niên “Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm” các cơ sở đoàn đã thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các em học sinh trên địa bàn thành phố.


P.An