Generali Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Bảo hiểm Châu Á 2022