Giám đốc Agoda Việt Nam: “Cạnh tranh là tốt cho người tiêu dùng”