Hé lộ quá trình làm trang phục “Cô em Dao đỏ” để Bảo Ngọc thi Miss Intercontinental