Hoa hậu Hoàn vũ trải nghiệm không gian giao dịch hiện đại tại Nam A Bank