Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa

Ngày 19-5, Thành ủy TP HCM tổ chức lễ biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2022-2023) nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2023).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho hay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TP HCM ngày càng trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

  • Lãnh đạo TP HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo ông Nguyễn Văn Nên, để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần tập trung làm tốt 3 nội dung học tập, làm theo và nêu gương. 

Học tập, làm theo Bác từ những điều bình dị, gần gũi hàng ngày cho mỗi cán bộ, đảng viên để lan tỏa đến người dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa tích cực, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý thức công dân, khát vọng cống hiến hết lòng, hết sức phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ và học sinh, sinh viên. 

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới và đa dạng hóa việc tổ chức xây dựng các phong trào thi đua yêu nước. Cần đúc kết, nhân rộng những mô hình tiêu biểu, sáng tạo trong nhân dân để ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất và học tập, nghiên cứu… 

Tập trung thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, chủ động phát hiện và kịp thời biểu dương những tấm gương thầm lặng và cao cả trong đời sống xã hội. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, gắn với học tập và làm theo Bác, với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực…

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh làm tốt công tác dân vận. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức hăng say thi đua lao động, làm việc, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung gắn với cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị và Kết luận số 124 của Thành ủy về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Dịp này, TP HCM biểu dương 118 tập thể và 184 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – 2023.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Dương Ngọc Hải biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc

     


TRƯỜNG HOÀNG