Hơn 1.000 học sinh TP HCM tìm hiểu vũ trụ cùng phi hành gia NASA

Hơn 1.000 học sinh TP HCM tìm hiểu vũ trụ cùng phi hành gia NASA


Quỳnh Trâm – Ngọc Lý