[Infographic] Ba lãnh đạo mới của Bộ Y tế, Bộ GTVT và Kiểm toán Nhà nước

Ngày 21-10, tiếp tục thực hiện quy trình về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Ngô Văn Tuấn.


Ngọc Trinh – Tấn Đạt (tổng hợp)