Khối Nội chính TP HCM phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng

Ngày 28-4, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Đảng ủy Công an TP, Đảng ủy Quân sự TP, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP, Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân TP, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân TP, Thanh tra TP trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Dự hội nghị có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu; Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Dương Ngọc Hải.

Toàn cảnh hội nghị

Về nội dung phối hợp, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy và các đơn vị phối hợp tham mưu, giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện nhiệm vụ do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

Cụ thể, về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật: Trong quá trình điều tra, quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát, nếu phát hiện vi phạm liên quan đến đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thì Đảng ủy Công an TP, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân TP, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân TP và Thanh tra TP chỉ đạo chuyển ngay thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến UBKT Thành ủy để kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nếu phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật thì UBKT Thành ủy chỉ đạo chuyển ngay thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Công an TP, Thanh tra TP để điều tra, thanh tra theo quy định.

Về công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực: UBKT Thành ủy phối hợp các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt. Cùng với đó, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các hành vi vi phạm về tham nhũng, tiêu cực…


Tin, ảnh: Trường Hoàng