Kiểm tra 61 sàn giao dịch bất động sản tại TP HCM

Sở Xây dựng TP HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành quy định pháp luật của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố. Công tác kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng TP HCM sẽ kiểm tra 61 sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Vệc kiểm tra này cũng nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các sàn giao dịch bất động sản chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản; đánh giá tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật…

Nội dung kiểm tra bao gồm: Hoạt động về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch.

Ngoài ra, 2 tổ kiểm tra của Sở Xây dựng sẽ kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Kiểm tra về nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản như điều kiện của bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản để giao dịch; cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; chế độ báo cáo…

61 sàn giao dịch trong danh sách kiểm tra của Sở Xây dựng nằm ở 16/22 đơn vị hành chính cấp huyện. 6 địa phương không có sàn giao dịch trong danh sách này, gồm quận 5, quận 11, Bình Tân và huyện Củ Chi, Hóc Môn và Cần Giờ.


QUỐC ANH