Liên kết tiêu thụ nông sản

Thời gian qua, đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, hệ thống siêu thị Big C, GO! của Central Retail Việt Nam đã đẩy mạnh hợp tác, liên kết tiêu thụ nhiều loại nông sản của Đồng Tháp.

Với mong muốn của Central Retail Việt Nam cũng như nhu cầu của tỉnh Đồng Tháp, 2 bên đã trao đổi về liên kết tiêu thụ nông sản, xây dựng thương hiệu, bao bì và chuỗi giá trị nông sản, trước mắt là với xoài Cao Lãnh. 


Q.Trường