Luật hóa cơ chế tự chủ tài chính bệnh viện công

Ngày 29-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của QH Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung lớn dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Theo báo cáo, những vấn đề đại biểu (ĐB) QH nêu đã được cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra rà soát kỹ, cơ bản thống nhất trong việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý. 

Theo đó, tập trung vào các nội dung: Hội đồng y khoa quốc gia; phân cấp chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh (KCB); vấn đề tài chính tại các cơ sở KCB; xã hội hóa trong hoạt động KCB; chi phí và giá KCB, việc thực hiện tự chủ tại các cơ sở KCB…

Đối với nội dung về cơ chế tự chủ và tài chính của cơ sở KCB, các ý kiến tại phiên họp đều nhất trí trong dự thảo luật là nên luật hóa những vấn đề mang tính nguyên tắc về cơ chế tự chủ tài chính của bệnh viện công. 

Các thành viên UBTVQH thống nhất tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và giải trình, tiếp thu tất cả ý kiến của ĐBQH, bảo đảm chặt chẽ, khoa học. Đồng thời, tổ chức hội thảo tham khảo ý kiến các chuyên gia kinh tế, nhà chuyên môn về y tế để hoàn thiện dự thảo luật, nhất là đối với các nội dung về tự chủ và quản lý tài chính tại cơ sở KCB nhằm bảo đảm khả thi, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn và tính ổn định của luật.

* Đối với dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Hoàng Thanh Tùng cho biết ngay sau phiên thảo luận toàn thể tại hội trường ở kỳ họp thứ 4, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật. 

Ông Hoàng Thanh Tùng đã báo cáo trước UBTVQH một số nội dung còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo luật về việc thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc các bộ; thành lập thanh tra cục ở địa phương thuộc tổng cục được tổ chức theo ngành dọc; kinh phí hoạt động của cơ quan thanh tra; việc xây dựng, ban hành kết luận thanh tra…

Qua thảo luận, UBTVQH tán thành chỉnh lý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) theo hướng không quy định thành lập cơ quan thanh tra tại các đơn vị thuộc tổng cục được tổ chức theo ngành dọc ở địa phương để hạn chế phát sinh đầu mối tổ chức mới. Trường hợp cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý, Chính phủ xem xét, giao các cơ quan này thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Về kinh phí hoạt động của cơ quan thanh tra, UBTVQH đề nghị chỉnh lý dự thảo luật theo hướng giao UBTVQH quy định cụ thể về tỉ lệ trích và nguyên tắc quản lý, sử dụng khoản kinh phí này.