Nguyễn Minh Hải: Tự hào vào vòng bầu chọn giải Mai Vàng