Nha Trang vừa thông qua quy hoạch sử dụng đất với nhiều thay đổi lớn

Theo đó, Nghị quyết 67 cũng thông qua việc giảm diện tích đất nông nghiệp từ 10.722ha (chiếm 42,17% năm 2020) xuống còn 8.896ha (chiếm 34,85% năm 2030).

Diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 7.634ha (chiếm 30,03% năm 2020) lên 16.631ha (chiếm 65,15% năm 2030). Đất ở tại nông thôn được điều chỉnh tăng từ 606ha (năm 2020) lên 1.638ha (năm 2030). Đất ở tại đô thị tăng gần gấp đôi, từ 1.212ha (năm 2020) lên 2.261ha (năm 2030). Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở hơn 475ha…

Trong đó, đặc biệt đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng gần 4 lần, từ 996ha (năm 2020) lên 3.866ha (năm 2030).

Một điểm đáng chú ý nữa, diện tích đất vui chơi, giải trí công cộng tại TP Nha Trang cũng được điều chỉnh tăng tới gần 14 lần, từ 131ha (năm 2020) lên 1.799ha (năm 2030).

Diện tích đất chưa sử dụng tại địa phương này hơn 7.066ha (năm 2020) sẽ được đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Đến năm 2030, đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng gần 4 lần, từ 996ha (năm 2020) lên 3.866ha (năm 2030).

Bên cạnh đó, trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, HĐND TP Nha Trang không thống nhất hướng tuyến đường kết nối cầu An Viên qua núi Hòn Rớ tới đại lộ Nguyễn Tất Thành. Cơ quan này cũng đề nghị UBND TP Nha Trang cập nhật hướng tuyến theo đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2146/QĐ-TTg (ngày 20/12/2021).

Đồng thời đề nghị UBND TP. Nha Trang không hợp thức hóa các dự án sai phạm; các sai phạm trong việc phân lô bán nền, xây dựng trái phép theo tinh thần Nghị quyết 18/NQ-TW (ngày 16/6/2021) của Ban Chấp hành Trung ương.


Tin, ảnh: Kỳ Nam