Nuôi em gái ăn học, gia đình chị bắt “trả công” như người giúp việc