SAIGONBANK tham gia Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp năm 2023