Sau đêm bán kết thành công “Nét đẹp sinh viên” công bố top 30 chung kết.