SHTP Labs và ICST “bắt tay” thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KH-CN