Tài xế vi phạm sẽ bị phạt nguội khi qua 3 giao lộ trên Quốc lộ 13 ở Bình Dương

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát Quốc lộ 13 (đoạn qua thị xã Bến Cát). Qua đó, các bên thống nhất chọn 3 giao lộ phức tạp về giao thông để triển khai thí điểm camera giám sát, điều hành giao thông và xử lý vi phạm hành chính.

Việc này nhằm thực hiện Quyết định 767 về triển khai hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương thí điểm camera giám sát trên Quốc lộ 13 đoạn qua thị xã Bến Cát

Một doanh nghiệp sẽ tài trợ toàn bộ chi phí thiết bị và thuê đối tác trong nước thực hiện triển khai lắp đặt hệ thống camera.

Riêng Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu camera tại 3 vị trí lắp đặt mới vào Trung tâm điều hành, quản lý giao thông, an ninh trật tự thị xã Bến Cát với các đơn vị liên quan.

Đối với Công an tỉnh, cơ quan này đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định 767; đồng thời lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan để trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện dự án đầu tư lắp đặt “Camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh. Hiện đã có 4 địa phương trong tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định 767.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết việc thực Quyết định 767 là chủ trương nhất quán của UBND tỉnh nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông. Do đó, các địa phương cùng các sở, ngành có liên quan cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 767.

“Quá trình thực hiện, các đơn vị chú ý chọn phương thức đầu tư lắp đặt hệ thống camera được nhanh chóng, hiệu quả, đồng bộ và bảo đảm tất cả giao lộ, địa bàn trọng điểm đều có hệ thống camera. Công an tỉnh và các địa phương cần thống nhất tuyến đường, địa bàn lắp đặt camera, tránh trùng lắp”- ông Minh nhấn mạnh.


Thảo Nguyễn