Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tiếp cận nguồn vốn

Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tiếp cận nguồn vốn(NLĐO)- Ngày 6-3, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam) tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2023 – 2027