Tập đoàn điện tử toàn cầu Hisense chính thức hoạt động tại Việt Nam