Techcombank triển khai gói 30.000 tỉ đồng ưu đãi lãi suất 2% cho doanh nghiệp